Skip to main content
×
Afbeelding

NEN trainingen

NEN trainingen bij Acaleph

Het zwaartepunt van deze cursus is gelegen in de preventie van risico’s welke personen lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties. Aanvullend daarop dient de werkgever zich ervan te vergewissen dat bij de aanwijzing van voldoende onderrichte personen de betrokken werknemer in de werksituatie voldoende geïnstrueerd is om adequaat te handelen. Dit betreft voor de betrokken werknemer de houding in combinatie met de te verrichten taken. Een voldoend onderricht persoon LS is iemand die onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke voldoende is geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Met betrekking tot de preventie van risico’s wordt de cursist onderwezen zodat hij / zij beschikt over: inzicht in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen; vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten. De toetsing van overige kwaliteiten, benodigd voor een zorgvuldige en verantwoorde aanwijzing, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en worden tijdens de cursus behandeld.

Schrijf u dan nu in voor de NEN 3140 VOP cursus. Acaleph verzorgt voor u het gehele traject, van de cursus tot certificaat.

Na afloop van de NEN 3140 VOP cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Het is ook mogelijk deze NEN 3140 VOP basis cursus in company te verzorgen. In dat geval is de situatie in het eigen bedrijf uitgangspunt voor de cursus, waardoor cursisten de theorie gemakkelijker kunnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk.