Skip to main content
×
Afbeelding

Veilig werken op hoogte

Werkzaamheden verrichten op hoogte kent vele gevaren en risico's. Door in te gaan op deze risico's en deze vroegtijdig herkend kunnen worden zal dit resulteren om bewust de werkzaamheden op hoogte veilig uit te voeren. Deze cursus is bedoeld voor zowel leidinggevenden als uitvoerend personeel.

Locatie

De cursus veilig werken op hoogte kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph of op een andere door uzelf te kiezen locatie Nederland of België. Indien de instructie plaatsvindt op uw locatie dient u zelf zorg te dragen voor goedgekeurde valbeveiliging.

Lesaanpak

De cursus veilig werken op hoogte bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

Na deze cursus weten de deelnemers hoe ze de werkzaamheden op hoogte veilig kunnen uitvoeren en hoe ze risico's tijdens het werken op hoogte tot een minimum kunnen beperken. 

Onderwerpen tijdens de cursus veilig werken op hoogte:

 • Wetgeving
 • Bewustwording van valgevaar
 • Bewustwording van de noodzaak van valbeveiliging
 • Uitleg over werking en gebruik van verschillende valbeveiligingsmiddelen
 • Herkennen van onveilige werksituaties
 • Herkennen van onveilige omstandigheden
 • Praktische toepassingen van valbeveiligingen
 • Reddingsmiddelen en het handelen na een ongeval
 • Inspectie en onderhoud van valbeveiliging
 • Aantrekken en testen van harnasgordels
Specificaties
 • minimaal 8 en maximaal 12 cursisten
 • 1 lesdag van 4 uur
 • competentietoetsing
 • 5 jaar geldig digitaal certificaat

Maatwerk:

Voor meer informatie en uitleg over deze cursus of over de maatwerk mogelijkheden die wij u kunnen bieden kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.