Skip to main content
×
Afbeelding

Privacy policy

Privacystatement

Acaleph Opleiding Training en Adviezen B.V. is gespecialiseerd in het verzorgen van veiligheidsopleidingen en veiligheidgerelateerde begeleiding en adviestrajecten.

Voor de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt Acaleph uw persoonsgegevens. Acaleph vindt het belangrijk dat u gebruik kunt maken van onze dienstverlening en deel kunt nemen aan onze opleidingen of trainingen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over wat er met uw persoonsgegevens gebeurd.

Hoe wij zorgen voor uw persoonsgegevens

Acaleph verwerkt uw persoonsgegevens altijd op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze. Acaleph behandelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacywet- en regelgeving. Acaleph behandelt uw persoonsgegevens te allen tijde vertrouwelijk.

Acaleph investeert voortdurend in de beveiliging van haar systemen en een veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Acaleph beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens voor haar personeel en externe dienstverleners. Alle medewerkers van Acaleph hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Voor het geval Acaleph voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruikt maakt van andere externe dienstverleners, heeft Acaleph een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan contractueel aan Acaleph is gegarandeerd dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig

De volgende persoonsgegevens heeft Acaleph minimaal nodig om u optimale dienstverlening en gebruikmaking van onze opleidingsfaciliteiten te bieden:

  • Voorletters en Achternaam;
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres;
  • VCA-diploma nummer (eventueel)
  • Acaleph verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Het verwerken van aanmeldingen voor het volgen van een opleiding en/of training;
  • Het aanmelden voor het doen van examen bij opleidingsinstanties;
  • Het vervaardigen van diploma’s en/of certificaten;

De afgifte en toezending van diploma’s en/of certificaten.

Zonder verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens is het voor Acaleph niet mogelijk om haar dienstverlening op een goede wijze uit te voeren.

In het geval u voor het volgen van één of meer van onze opleidingen of trainingen bent aangemeld door uw werkgever, zorgt Acaleph ervoor dat er met uw werkgever een verwerkersovereenkomst wordt gesloten. Uw werkgever is op grond daarvan gerechtigd om uw persoonsgegevens met Acaleph te delen. Acaleph nodigt u vervolgens rechtstreeks uit per e-mail om deel te nemen aan een of meer van onze opleidingen en/of trainingen. In het geval u zich niet aanmeldt zal Acaleph dat aan uw werkgever laten weten.

Indien u zich rechtstreeks – zonder tussenkomst van uw werkgever – aanmeldt voor het volgen van een opleiding of training, vragen we u tijdens het aanmeldproces expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Bewaren van gegevens

Acaleph bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen. Indien uw persoonsgegevens niet meer hoeven te worden bewaard op grond van een wettelijke verplichting of de uitvoering van de dienstverlening door Acaleph, worden uw persoonsgegevens door Acaleph verwijderd, vernietigd of anderszins onleesbaar gemaakt.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Indien u wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken, of in een voorkomend geval uw persoonsgegevens wilt aanpassen of wijzigen, kunt u contact opnemen via avg@acaleph.nl. U wordt dan zo spoedig mogelijk bericht over de hiervoor te volgen procedure.

Rechten op grond van de AVG

In het geval Acaleph dient te worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u Acaleph verzoeken om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien,
te rectificeren, te wissen of een beroep op gegevensoverdraagbaarheid te doen. Tevens kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken of een verzoek indienen tot het beperken van de verwerking of het maken van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Acaleph.

Vragen

Heeft u vragen over dit privacystatement? Neem dan contact op via 046-4231800 of avg@acaleph.nl.