Skip to main content
×
Afbeelding

Veilig werken langs de weg (CCV)

Werkzaamheden langs de weg brengen bepaalde risico’s en maatregelen met zich mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het markeren en afzetten van het werkgebied. Om werkzaamheden aan de weg op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het belangrijk dat men op de hoogte is van onder andere de regelgeving omtrent verkeersveiligheid. Deze cursus is bedoeld voor zowel leidinggevenden als uitvoerend personeel.
 

Na afloop van de cursus veilig werken langs de weg legt u een competentietoetsing af. Onze ervaren en eveneens vakbekwame instructeurs zullen erop toezien dat u uw veilig werken langs de weg competentietoetsing goed voorbereid kunt afleggen.


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De cursus veilig werken langs de weg kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph of op een andere door uzelf te kiezen locatie in Nederland of België.

Lesaanpak

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

U wordt tijdens de cursus bekend en vertrouwd gemaakt met hoe u de werkzaamheden langs de weg veilig kunt uitvoeren en hoe u risico's tijdens het werken langs de weg tot een minimum kunt beperken.

Onderwerpen tijdens de cursus:

 • Inleiding (hoe en waarom)
 • Wettelijke aspecten
 • Gevaren / risico's
 • Risicobeheersing
 • Maatregelen (middelen, PBM's en houding)
 • Specifieke situaties in het verkeer
 • Bespreken praktijkfoto's
 • Enkele situaties nabootsen
 • Bekendheid met toe te passen materialen
Specificaties
 • Minimaal 8 en maximaal 12 cursisten
 • 1 lesdag van 8 uur
 • Geldigheidsduur van 5 jaar
 • Prijs is inclusief cursusboek

CCV (Code 95)

Wie vrachtwagenchauffeur, buschauffeur of taxichauffeur wil worden, moet eerst examen doen en vervolgens voldoen aan de richtlijn vakbekwaamheid (Code 95). In deze Europese richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden en te blijven.

Deze cursus veilig werken langs de weg is een geaccrediteerde cursus voor de Code 95. Na afloop van deze cursus ontvangt de cursist 7 nascholingsuren.