Skip to main content
×
Afbeelding

Asbestherkenning

Onder het Asbestbesluit is het werken met, verwerken en transporteren van asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Acaleph biedt een opleiding aan om asbest en de diverse soorten en toepassingen ervan te leren herkennen. Tijdens de training leren de cursisten de diverse asbestsoorten en de toepassingen ervan te herkennen aan de hand van foto’s van praktijksituaties en aanvullend monstermateriaal.

Locatie

De Training Asbestherkenning kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph in Geleen, Venlo, Tilburg, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer, Zwolle en Genk (BE) of op een andere door uzelf te kiezen locatie in heel Nederland of België.

Lesaanpak

De Training Asbestherkenning bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. De cursist wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

De cursist leren de diverse asbestsoorten en de toepassingen te herkennen.

Onderwerpen tijdens de cursus asbestherkenning:

 • Wet- en regelgeving
 • Wat is asbest
 • Waarvoor is het gebruik
 • Invoering van het asbestverbod per sector
 • Wanneer asbestverdacht materiaal verwacht kan worden
 • Hoe moet er gereageerd worden op asbest verdacht materiaal
 • Wanneer er gesaneerd moet worden
 • De verschillende manieren van sanering
 • Vrijgaven van de werkplek naar sanering
 • De mogelijkheden gevolgen van blootstelling aan asbest
Specificaties van Asbestherkenning
 • 6 tot 15 cursisten
 • 1 dagdeel van 2 uur
 • Digitaal certificaat