Skip to main content
×
Afbeelding

Omgaan met agressie

Ben jij je bewust wanneer je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag? Als je werkt met mensen kun je lastige situaties mee maken. Momenten waarop de ander de controle verliest of bewust jouw grenzen over gaat. Dan is het een flinke uitdaging om in contact met de ander te blijven en een veilige situatie te creëren; oftewel te de-escaleren!

Locatie

De cursus kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph of op een andere door uzelf te kiezen locatie in Nederland of België.

Lesaanpak

De cursus is verdeeld is verdeeld in een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. De cursist wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

De deelnemers krijgen inzicht en handvatten aangereikt waarmee zij in de dagelijkse praktijk de-escalerend kunnen handelen.

Onderwerpen tijdens de cursus

  • Wat is grensoverschrijdend gedrag
  • Observeren
  • Oriënteren
  • Besluiten
  • Acteren
  • Praktijkgerichte handelingen
Specificaties van omgaan met agressie
  • Maximaal 10 deelnemers
  • 1 lesdag van 6 uur
  • Digitaal certificaat
  • Geldigheidsduur is 5 jaar