Skip to main content
×
Afbeelding

Omgaan met agressie

De realiteit:  

Medewerkers in steeds meer beroepen en branches worden regelmatig geconfronteerd met lastige en agressieve klanten.
 

Het gevolg: 

De reacties op agressie verschillen per persoon: u kunt niets meer uitbrengen, u ontwijkt het gedrag of u reageert op dezelfde wijze als de ander u denkt te kunnen behandelen. 

In het eerste en tweede geval doet dit achteraf veel met u, bijvoorbeeld in de zin van “had ik maar” en in het laatste gevalt staat u er niet altijd bij stil dat de agressie nog verder uit de hand kan lopen door oplopende emoties. 


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De cursus kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph of op een andere door uzelf te kiezen locatie in Nederland of België.

Lesaanpak

De cursus is verdeeld is verdeeld in een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. De cursist wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

De deelnemers krijgen inzicht en handvatten aangereikt waarmee zij in de dagelijkse praktijk de-escalerend kunnen handelen.

Onderwerpen tijdens de cursus

  • Wat is grensoverschrijdend gedrag
  • Observeren
  • Oriënteren
  • Besluiten
  • Acteren
  • Praktijkgerichte handelingen
Specificaties van omgaan met agressie
  • Maximaal 10 deelnemers
  • 1 lesdag van 6 uur
  • Digitaal certificaat
  • Geldigheidsduur is 5 jaar