Skip to main content
×

ISO Begeleiding

ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en richt zich vooral op de kwaliteit van de werkwijze van het bedrijf en niet zo zeer op het product dat wordt geleverd. Acaleph begeleidt bedrijven tijdens het traject om te komen tot een certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem. We beginnen met een nulmeting om te inventariseren wat de huidige situatie van het bedrijf is. Deze zetten we af tegen de ISO normen. De ontbrekende aspecten gaan we in overleg met uw bedrijf via procedures/afloopschema’s op orde krijgen. Vervolgens wordt samen het kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd in de organisatie. Acaleph kan interne audits organiseren om de implementatie van het ISO-systeem te toetsen.

Het team van Acaleph kan zorgen voor ondersteuning tijdens de directiebeoordeling. De directie beoordeelt of het systeem voldoet aan hun verwachtingen en maakt in overleg aanpassingen.

Certificatie van uw kwaliteitsmanagementsysteem dient te gebeuren door een externe, onafhankelijke partij die vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling een audit uit. Acaleph is hier niet toe gemachtigd, echter wij kunnen u wel ondersteunen tijdens deze audit.

Wenst U meer informatie, neem gerust contact met ons op.