Skip to main content
×
Afbeelding

Vooruitstrevend in veiligheid

Bedrijfshulpverlening

Doet er toe

Een goede bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor jouw medewerkers en organisatie. Bedrijfshulpverleners beperken de schade voor de organisatie: ze maken een snelle werkhervatting mogelijk en ze beperken de gevolgen voor de slachtoffers.
 

Bhv-taak bij brand

De bhv is sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kan in de beginfase van een incident het verschil maken. Een goede bhv-organisatie kan een beginnende brand vroeg ontdekken en blussen. Hierdoor worden de gevolgen van een grote brand, zoals slachtoffers, ziekteverzuim, productieverlies of zelfs faillissement, voorkomen en/of beperkt. Door snel ingrijpen beïnvloedt de bhv de rookontwikkeling en rookverspreiding, zodat de kans op succesvol blussen groter is. Bovendien kan de bhv door het sluiten van deuren rookverspreiding en branduitbreiding beperken en voorkomen.
 

Bhv-taak bij letsel

Door het geven van eerste hulp kan de bhv de gevolgen van letsel beperken. Dit kan een gunstige invloed hebben op het herstel, en ziekteverzuim verkorten. Bij spoedeisend letsel, zoals een circulatiestilstand, kan de bhv in de eerste 6 minuten het verschil maken en de kansen van het slachtoffer op overleven vergroten.

Bij klein letsel zal de bhv de hulpverlening vaak zelf af kunnen. Soms is de inzet van professionele hulpverleners nodig. De bhv kan dan een waardevolle bijdrage leveren door het slachtoffer te ondersteunen en te zorgen voor snelle alarmering.