Skip to main content
×
Afbeelding

Bedrijfsnoodplannen

Volgens artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet is elke werkgever in Nederland verplicht om binnen zijn organisatie de bedrijfshulpverlening te organiseren. Dit BHV-beleid kan worden vastgelegd in een bedrijfsnoodplan.
 

Acaleph stelt samen met u een bedrijfsnoodplan op aan de hand van NEN 8112:2017. Ons team is er in gespecialiseerd om voor uw organisatie zorg op maat te leveren.
 

Een bedrijfsnoodplan is een weergave van de wijze waarop de bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie is georganiseerd. Het doel van het bedrijfsnoodplan is om in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie zo snel mogelijk en doelmatig op te treden om eventuele schadelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast vormt het ontruimingsplan een vast onderdeel van dit bedrijfsnoodplan. Het ontruimingsplan is tevens opgesteld volgens de richtlijn voor bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening: NEN 8112:2017. Hiermee voldoet uw organisatie aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet en wordt aan onderliggende en interne regelgeving voldaan.
 

Om een bedrijfsnoodplan vorm te kunnen geven zal allereerst een inventarisatie plaatsvinden op de locatie van uw bedrijf. Wat is de aard en ligging van het bedrijf? Aard van werkzaamheden en aantal medewerkers? Deze factoren zijn van belang voor het opstellen van een gedegen bedrijfsnoodplan.
 

Samen met u wordt er gekeken naar de verschillende onderdelen van het bedrijfsnoodplan. Ten slot kunnen, indien nog nodig, evacuatieplattegronden worden gerealiseerd door Acaleph.

Neem contact met ons op Klik hier voor het productblad