Skip to main content
×
Afbeelding

Laden en lossen van gevaarlijke stoffen

Als werknemers tijdens het laden en lossen blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen, dan bent u verplicht de mate van blootstelling te beoordelen en hierop te anticiperen. Wilt u bekend worden gemaakt met de verschillende methodes om het blootstellingniveau te bepalen?
Schrijf u dan nu in voor de cursus laden en lossen van gevaarlijke stoffen. Acaleph verzorgt voor u het gehele traject, van de cursus tot certificaat.
 

Na afloop van de cursus legt u een competentietoetsing af. Onze ervaren en eveneens vakbekwame instructeurs zullen erop toezien dat u uw competentietoetsing goed voorbereid kunt afleggen.


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De cursus kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph of op een andere door uzelf te kiezen locatie in Nederland of België.

Lesaanpak

De cursus laden en lossen van gevaarlijke stoffen is verdeeld in een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. De cursist wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

Cursist bekend en vertrouwd maken met de gevaren bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen.

Onderwerpen tijdens de cursus:

 • Arbowetgeving
 • Verantwoordelijkheden van de belader en de losser
 • Interpreteren van veiligheidsbladen
 • Veilig beladen en lossen van voertuigen
 • Laadinstructies
 • Denken in scenario's en incidentenbestrijding
 • Juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij incidenten
 • Juiste voorzorgsmaatregelen treffen om incidenten te voorkomen
Specificaties
 • 8 en maximaal 12 cursisten
 • 1 lesdag van 4 uur
 • Competentietoetsing
 • Digitaal certificaat
 • Geldigheidsduur is 5 jaar