Skip to main content
×

CURSUSREGLEMENT

Van de besloten vennootschap

ACALEPH OPLEIDING TRAINING EN ADVIEZEN BV

Artikel 1       : Deelname

Deelname aan een cursus, opleiding of training geschiedt geheel voor eigen risico. Acaleph is niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade ontstaan aan zaken van de deelnemer/derde en/of letsel.

Artikel 2       : Legitimatiebewijs

Iedere deelnemer is gehouden een geldig legitimatiebewijs bij aanvang van de cursus te overleggen.

Artikel 3       : Opvolgen instructies

Indien de deelnemer/cursist zich niet conformeert aan de (veiligheids) instructie(s) van de instructeur/docent, kan de cursist/deelnemer met onmiddellijke ingang van de opleiding, training, instructie of cursus worden uitgesloten, zonder restitutie van cursusgelden.

Artikel 4       : Gevaarzetting

Indien de cursist/deelnemer zichzelf of derden in gevaar brengt, dan zal de cursist/deelnemer met onmiddellijke ingang van de opleiding, training, instructie of cursus worden uitgesloten, zonder dat restitutie van cursusgelden zal plaatsvinden.

Artikel 5       : PBM

De cursist/deelnemer is gehouden over persoonlijke beschermingsmiddelen te beschikken, mee te nemen en te gebruiken. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten in ieder geval een veiligheidshelm, -bril, -handschoenen en - schoenen mits de training dat vereist.

Artikel 6       : Tijdig aanwezig zijn

De cursist/deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn.

Artikel 7       : Volgens van alle lessen

De cursist/deelnemer is gehouden alle lessen te volgen. Indien hij dit zou nalaten, dan kan Acaleph de cursist/deelnemer uitsluiten van het examen, zonder recht op restitutie van cursusgelden.

Artikel 8       : De uitslagen

Acaleph heeft geen invloed op de uitslagen van een examen of test.

Artikel 9       : Rookverbod

Uitsluitend op de daarvoor bestemde locaties mag worden gerookt.

Artikel 10     : Specifieke eisen

Voor iedere cursist zijn persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht bij de praktijkcursussen, te weten: veiligheidshelm, veiligheidsbril, handschoenen en veiligheidsschoenen.
Voor iedere cursist is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

Bedrijfshulpverlener

Mocht een cursist/deelnemer in het bezit zijn van een EHBO-diploma conform het Oranje Kruis dan dient hij een kopie over te leggen van dit diploma.

PA instructie

Iedere cursist/deelnemer dient medische gekeurd te zijn/worden.

VCA

Indien het VCA examen op uw locatie plaats vindt dient het lokaal te voldoen aan specifieke inrichtingseisen. Klik hier om deze eisen op te vragen.

Voorwaarden Heftruck conform SOG

Voor iedere cursist is een geldig rijbewijs B verplicht.

Praktijk cursussen zijn:

Heftruck

Hoogwerker

Veilig Verplaatsen van Lasten (Hijsen

Werken als buitenwacht/mangatwacht

Werken met de Rolsteiger

Verreiker cursus

Flensmonteur

Veilig werken met de kettingzaag en bosmaaier

Veilig werken met de shovel

P.A. instructie

Evt. nader te bepalen praktijk cursussen

Artikel 11     : goedgekeurd materieel

Indien de praktijkcursussen worden uitgevoerd op de locatie van de opdrachtgever, met materieel (zoals heftruck, hoogwerker, bovenloopkraan, bosmaaier etc) van de opdrachtgever, dan is deze verplicht om te zorgen voor goedgekeurd materieel inclusief bijbehorende keuringsrapporten.