Skip to main content
×
Afbeelding

RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers).
 

Acaleph Opleiding Training en Adviezen B.V. ontzorgt en stelt samen met u een RI&E op conform de arbeidsomstandighedenwet.
 

De Arbowet verplicht alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers) RI&E op te stellen  waarin de risico’s die de arbeid met zich meebrengen worden beschreven en beoordeeld. De RI&E dient een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen te omvatten.
 

In het begin van het traject zal een inventarisatie plaatsvinden door een van onze medewerkers op uw locatie. Er wordt samen met u gekeken naar de factoren die van belang voor het opstellen van een gedegen RI&E. Het plan van aanpak volgt ten slot en is een verplicht onderdeel van de RI&E.
 

Wij vinden het van belang dat u welke risico’s er spelen binnen uw bedrijf en indien nodig passende maatregelen kunt treffen. Hierin willen wij graag iets betekenen.

Vraag hier je Offerte aan!