Skip to main content
×
Afbeelding

NEN 3140 VP basis

Het zwaartepunt van deze cursus is gelegen in de preventie van risico’s, welke personen lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties. Aanvullend daarop dient de werkgever zich ervan te vergewissen dat bij de aanwijzing van vakbekwame personen de betrokken werknemer in de werksituatie voldoende toegerust is om adequaat te handelen. Dit betreft voor de betrokken werknemer de houding, in combinatie met de elektrotechnische deskundigheid, ervaring en inzicht in de installatie waaraan de werkzaamheden worden verricht.


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Doelgroep

Een vakbekwaam persoon LS is iemand met een relevante opleiding en voldoende ervaring waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Een vakbekwaam persoon kan aangewezen worden als ploegleider LS en is als zodanig ter plaatse met de leiding van werkzaamheden belast. Een vakbekwaam persoon LS verricht regelmatig onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke LS elektrotechnische en/of niet elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties. Met betrekking tot de preventie van risico’s wordt de cursist onderwezen zodat hij / zij beschikt over: inzicht in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen; vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten. De toetsing van overige kwaliteiten, benodigd voor een zorgvuldige en verantwoorde aanwijzing, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en worden tijdens de cursus behandeld.

Het doel van de NEN 3140 VP cursus:

Het verkrijgen van inzicht in de NEN 3140 over een veilige elektrische bedrijfsvoering en welke invloed dat heeft op de dagelijkse werkzaamheden. In deze cursus wordt de cursist door middel van theorie en praktische voorbeelden geacht inzicht te krijgen in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen. Verder wordt hij / zij getraind, zodat de persoon de vaardigheid krijgt om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.

Duur en groepsgrootte:

  • De open cursus duurt 8 dagdelen (24 uur).
  • Het maximum aantal deelnemers is 12 personen.
  • Desgewenst kan de cursus worden afgesloten met een STIPEL-certificeringsexamen VP-LS.