Skip to main content
×
Afbeelding

NEN 3140 VOP

Het zwaartepunt van deze cursus is gelegen in de preventie van risico’s welke personen lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties. Aanvullend daarop dient de werkgever zich ervan te vergewissen dat bij de aanwijzing van voldoende onderrichte personen de betrokken werknemer in de werksituatie voldoende geïnstrueerd is om adequaat te handelen. Dit betreft voor de betrokken werknemer de houding in combinatie met de te verrichten taken. Een voldoend onderricht persoon LS is iemand die onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke voldoende is geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Met betrekking tot de preventie van risico’s wordt de cursist onderwezen zodat hij / zij beschikt over: inzicht in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen; vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten. De toetsing van overige kwaliteiten, benodigd voor een zorgvuldige en verantwoorde aanwijzing, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en worden tijdens de cursus behandeld.

Schrijf u dan nu in voor de NEN 3140 VOP cursus. Acaleph verzorgt voor u het gehele traject, van de cursus tot certificaat.

Na afloop van de NEN 3140 VOP cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Het is ook mogelijk deze NEN 3140 VOP basis cursus in company te verzorgen. In dat geval is de situatie in het eigen bedrijf uitgangspunt voor de cursus, waardoor cursisten de theorie gemakkelijker kunnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk.


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De NEN 3140 VOP cursus kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph in Geleen, Ransdaal-Voerendaal, Venlo, Tilburg, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer, Zwolle en Genk (BE) of op een andere door uzelf te kiezen locatie in heel Nederland of België.

Lesaanpak

De cursus NEN 3140 VOP basis cursus is een theoretische cursus, waarin tal van praktijksituaties worden toegelicht.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in de NEN 3140 over een veilige elektrische bedrijfsvoering en welke invloed dat heeft op de dagelijkse werkzaamheden. In deze cursus wordt de cursist door middel van theorie en praktische voorbeelden geacht inzicht te krijgen in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen. Verder wordt hij / zij getraind, zodat de persoon de vaardigheid krijgt om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.

Onderwerpen tijdens de NEN 3140 VOP  cursus:

  • Kennis van en inzicht in de relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties: de ARBO-wet, -besluit en –beleidsregels en de NEN 3140. De relevante ARBO verplichtingen van de werkgever en werknemer. De voorschriften, procedures en gedragsnormen in veiligheidszin conform de NEN 3140. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen, vermeld in de NEN 3140.
  • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een voldoend onderricht persoon LS kennis van de gevaren (kortsluiting en elektrocutie) van het werken met elektriciteit. De noodzakelijke handelingen die de voldoend onderricht persoon LS moet verrichten bij een elektrisch (bijna-)ongeval of bij het waarnemen van een gevaarlijke situatie en het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties;
  • inzicht in de procedures, maatregelen en het gebruik van hulpmiddelen voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties en het uitvoeren van eenvoudige bedieningshandelingen.
Specificaties van NEN 3140 VOP
  • min. 8 en max. 12 cursisten
  • 1 lesdag van 6 uur
  • Digitaal certificaat
  • Prijs is inclusief lunch en syllabus