Skip to main content
×
Afbeelding

SSVV

SSVV

Op deze pagina willen wij je informeren inzake de vereisten van de cursus waarvoor je bent ingepland óf welke op jouw locatie gaat plaatsvinden.

Lees zowel de algemene informatie als cursus specifieke informatie nauwkeurig door om goed voorbereid te zijn op de cursus!


Algemene informatie
 

De cursist dient te allen tijde:

 • een geldig legitimatiebewijs mee te nemen
 • in het bezit te zijn van een geldig VCA-diploma;
 • aantoonbare ervaring te hebben met de werkzaamheden;
 • deugdelijke werkkleding en passend/gesloten schoeisel te dragen;
 • PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) mee te nemen indien van toepassing;
  • veiligheidshelm;
  • veiligheidsschoenen;
  • werkhandschoenen.
 • 10 minuten vóór aanvang van de cursus/het examen aanwezig te zijn;
 • het lesboek voorafgaand aan de cursus bestudeerd te hebben.
   

Indien de cursus op locatie van de opdrachtgever gaat plaatsvinden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor:

 • Ruim theorielokaal waarin onderstaande aanwezig is:
 • Er dient verwarming aanwezig te zijn;
 • Er dienen ventilatiemogelijkheden aanwezig te zijn;
 • Er dient WIFI aanwezig te zijn;
 • Er dient een beamer, TV of andersoortig presentatiescherm aanwezig te zijn;
 • Voldoende praktijkruimte om o.a. praktijkoefeningen uit te voeren;
 • Desbetreffende machine(s) dient beschikbaar en gekeurd te zijn;
 • De docent dient 30 minuten voor aanvang van de cursus toegang te krijgen tot het lokaal.
   

Zie hieronder de ‘’Cursus specifieke informatie’’ om te controleren of er, naast bovengenoemde algemene informatie, nog meer bijzonderheden van toepassing zijn. Enkel de cursussen waarbij dit van toepassing is, zijn hieronder benoemd.


 

Automatisch goedgekeurd

 • VCA-diplomanummer welke behaald is in Nederland of België

 • VCA-diplomanummer welke is behaald in Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk


Algemene voorwaarden:
 

Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleringen en/of verplaatsingen dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te geschieden.
 • Bij annuleringen en/of verplaatsen binnen twee weken zal er 50% van het totale cursusbedrag bij u in rekening worden gebracht.
 • Bij annuleringen en/of verplaatsen binnen 1 week voor aanvang van de cursus zal het totale cursusbedrag bij u in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen.
   

Cursusreglement


Cursus specifieke informatie
 

ABVL SOG + VVL-H SOG

De cursist dient naast de algemene PBM’s een veiligheidsbril mee te nemen.
 

Gasmeten SOG

De cursist hoeft géén PBM’s mee te nemen.
 

Hoogwerker SOG

De klant dient zorg te dragen voor een praktijkopstelling die voldoet aan de eisen van het SSVV
De cursist dient naast de algemene PBM’s een gekeurde harnasgordel incl. veiligheidslijn mee te nemen indien hij/zij deze in bezit heeft. Indien de cursist deze niet in bezit heeft, kan Acaleph deze tijdens de cursus ter beschikking stellen.
 

Flensverbindingen SOG

De klant dient zorg te dragen voor parkeermogelijkheden van 10 m x 5 m i.v.m. onze mobiele flensboomaanhanger. 

De cursist dient naast de algemene PBM’s volledig bedekkende werkkleding te dragen en een veiligheidsbril mee te nemen.
 

Onafhankelijke adembescherming SOG

De cursist dient naast de algemene PBM’s een vol gelaatsmasker mee te nemen. Daarnaast mag de cursist niet baard dragend zijn (gladgeschoren) en geen belemmerende sieraden dragen. Tevens dient de cursist medisch gekeurd te zijn.


Verreiker SOG

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs inclusief de rijbewijscategorieën T en/of C.