Skip to main content
×
Afbeelding

ingangseisen-examenruimte

Ingangseisen examenruimte

Om meer duidelijkheid te geven in hoe een examenruimte voor CBT-afname ingericht moet worden zijn de volgende richtlijnen opgesteld:
 

 • De ruimte mag ten tijde van het examen geen andere functie hebben dan die van examenruimte.
 • In de ruimte mogen geen affiches, posters, flip-overbladen etc. hangen die aanwijzingen kunnen geven bij de beantwoording van de examenvragen.
 • De ruimte moet voldoende verlicht, voldoende verwarmd, rustig te zijn en te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
 • De examenleider heeft ongeveer 30 minuten nodig om een CBT-examen voor te bereiden in het lokaal.
 • Het beschikbaar hebben van een vaste internetaansluiting is zeer wenselijk. Lukt dat niet, dan maken we gebruik van ons 4G-mobiel internet.
 • Op de tafels mogen alléén het geldige ID-bewijs en de spullen liggen die door onze examenleider wordt uitgedeeld.
 • De minimale werkruimte van de kandidaat bedraagt 50 x 70 centimeter. Dit is inclusief de ruimte voor de benodigde apparatuur t.b.v. het CBT-examen. Wanneer de kandidaten naast elkaar zitten; 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de beeldschermen. Bij minder dan 150 centimeter tussenruimte, is het plaatsen van een tussenschot verplicht.
 • Uitgangspunt van de opstelling is dat, met voldoende tussenruimte tussen de computers, kandidaten niet op elkaars scherm de vragen en/of antwoorden kunnen lezen/herkennen.
 • Tussen de tafels moet er minimaal 75 cm loopruimte zijn voor de examenleider.
 • Hierdoor kan de examenleider ongehinderd en zonder dat de kandidaten hier overlast van ondervinden kandidaten kan bereiken.
 • De examenleider kan, indien noodzakelijk, kandidaten assisteren met de bediening van de apparatuur, examens van de kandidaten opstarten en afsluiten en daarnaast houdt de examenleider toezicht voert de identiteitscontrole uit en controleert de inloggegevens.
 • Kandidaten worden door de examenruimte heen verspreid op aanwijzen van de examenleider.
 • De examenleider heeft zicht op alle kandidaten en beeldschermen.
 • De examenleider dient in de examenruimte te beschikken over een eigen tafel en stoel. Voor de eventuele aanwezigheid van een gecommitteerde en/of toezichthouder, is er eveneens een tafel en stoel beschikbaar.
 • De opstelling is zodanig dat kandidaten, welke klaar zijn met het examen, de ruimte rustig kunnen verlaten zonder dat andere kandidaten hier last van ondervinden.
 • Jassen, tassen en overige buitenkleding zijn niet toegestaan in de examenruimte.
 • Wanneer de locatie geen voorziening heeft om e.e.a. op te bergen, dient dit ingeleverd te worden bij de examenleider die hier toezicht over houdt*
 • Mobiele telefoons, smartwatches en overige communicatiemiddelen mogen niet in het bezit zijn van de kandidaat wanneer deze in de examenruimte is. Heeft de locatie geen voorziening om e.e.a. op te bergen, dan moeten deze worden ingeleverd bij de examenleider, die hier toezicht over houdt.
 • Telefoons, smartwatches en overige digitale communicatiemiddelen moeten volledig zijn uitgeschakeld voor deze worden ingeleverd bij de examenleider.