Skip to main content
×
Afbeelding

Code 95

Code 95

Op deze pagina willen wij je informeren inzake de vereisten van de cursus waarvoor je bent ingepland óf welke op jouw locatie gaat plaatsvinden.

Lees zowel de algemene informatie als cursus specifieke informatie nauwkeurig door om goed voorbereid te zijn op de cursus!


Algemene informatie
 

Het is de verantwoording van de klant/cursist uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de cursus kenbaar te maken bij Acaleph dat Code 95 gewenst is. Hierbij dient het CBR-kandidaatsnummer van de cursist te worden vermeld.
 

De cursist dient te allen tijde:

 • een geldig legitimatiebewijs mee te nemen
 • 10 minuten vóór aanvang van de cursus aanwezig te zijn;
 • de volledige cursus aanwezig te zijn vanaf de aangegeven aanvangstijd tot eindtijd;
 • het lesboek/de e-learning (enkel indien van toepassing) voorafgaand aan de cursus bestudeerd te hebben.
   

Indien de cursus op locatie van de opdrachtgever gaat plaatsvinden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor:

 • Ruim theorielokaal waarin onderstaande aanwezig is:
  • tafels;
  • stoelen;
 • Er dient verwarming aanwezig te zijn;
 • Er dienen ventilatiemogelijkheden aanwezig te zijn;
 • Er dient WIFI aanwezig te zijn;
 • Er dient een beamer, TV of andersoortig presentatiescherm aanwezig te zijn;
 • De docent dient 30 minuten voor aanvang van de cursus toegang te krijgen tot het lokaal;
 • Tijdens de cursus dient de locatie van aanvangstijd tot eindtijd toegankelijk te zijn i.v.m. een eventuele audit vanuit het CBR.
   

Zie hieronder de ‘’Cursus specifieke informatie’’ om te controleren of er, naast bovengenoemde algemene informatie, nog meer bijzonderheden van toepassing zijn. Enkel de cursussen waarbij dit van toepassing is, zijn hieronder benoemd.


Algemene voorwaarden:
 

Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleringen en/of verplaatsingen dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te geschieden.
 • Bij annuleringen en/of verplaatsen binnen twee weken zal er 50% van het totale cursusbedrag bij u in rekening worden gebracht.
 • Bij annuleringen en/of verplaatsen binnen 1 week voor aanvang van de cursus zal het totale cursusbedrag bij u in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen.
   

Cursusreglement


Cursus specifieke informatie
 

Fysieke belasting en leefstijl

De klant dient zorg te dragen voor de beschikbaarheid van een chauffeursstoel van een vrachtwagen. Dit mag een losse stoel zijn of een stoel in een vrachtwagencabine.
 

Heftruck basis

De klant dient zorg te dragen voor een goedgekeurde heftruck en praktijkruimte. 
 

Hulpverlening voor chauffeurs

De klant dient zorg te dragen voor 2 afgezette parkeerplekken i.v.m. praktijkoefeningen in de MTU (Mobiele Trainings Unit).
 

Veilig werken langs de weg

De klant dient zorg te dragen voor een praktijklocatie waarbij de praktijkoefeningen met de afzettingsset van Acaleph behandeld kunnen worden.
 

VCA, 1 lesdag incl. examen

De klant dient zorg te dragen voor een theorielokaal welke voldoet aan de ingangseisen i.v.m. het examen.