Skip to main content
×
Afbeelding

Veilig Werken Met

Veilig werken met

Op deze pagina willen wij je informeren inzake de vereisten van de cursus waarvoor je bent ingepland óf welke op jouw locatie gaat plaatsvinden.

Lees zowel de algemene informatie als cursus specifieke informatie nauwkeurig door om goed voorbereid te zijn op de cursus!


Algemene informatie
 

De cursist dient te allen tijde:

 • een geldig legitimatiebewijs mee te nemen;
 • deugdelijke werkkleding en passend/gesloten schoeisel te dragen;
 • PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) mee te nemen indien van toepassing;
  • veiligheidshelm;
  • veiligheidsschoenen;
  • werkhandschoenen.
 • 10 minuten vóór aanvang van de cursus/het examen aanwezig te zijn;
 • de e-learning (enkel indien van toepassing) voorafgaand aan de cursus afgerond te hebben.
   

Indien de cursus op locatie van de opdrachtgever gaat plaatsvinden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor:

 • Ruim theorielokaal waarin onderstaande aanwezig is:
  • tafels;
  • stoelen.
 • Er dient verwarming aanwezig te zijn;
 • Er dienen ventilatiemogelijkheden aanwezig te zijn;
 • Er dient WIFI aanwezig te zijn;
 • Er dient een beamer, TV of andersoortig presentatiescherm aanwezig te zijn;
 • Voldoende praktijkruimte om o.a. praktijkoefeningen uit te voeren;
 • Desbetreffende machine(s) dient beschikbaar en gekeurd te zijn;
 • De docent dient 30 minuten voor aanvang van de cursus toegang te krijgen tot het lokaal.
   

Zie hieronder de ‘’Cursus specifieke informatie’’ om te controleren of er, naast bovengenoemde algemene informatie, nog meer bijzonderheden van toepassing zijn. Enkel de cursussen waarbij dit van toepassing is, zijn hieronder benoemd.


Algemene voorwaarden:
 

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annuleringen en/of verplaatsingen dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te geschieden.
 • Bij annuleringen en/of verplaatsen binnen twee weken zal er 50% van het totale cursusbedrag bij u in rekening worden gebracht.
 • Bij annuleringen en/of verplaatsen binnen 1 week voor aanvang van de cursus zal het totale cursusbedrag bij u in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen.

Cursusreglement


Cursus specifieke informatie
 

Basiscursus

De cursist heeft nog géén ervaring met de werkzaamheden.
 

Herhalingscursus

De cursist dient ervaring te hebben met de werkzaamheden.
 

Aanslaan begeleiding van lasten en Veilig verplaatsen van lasten

De cursist dient naast de algemene PBM’s een veiligheidsbril mee te nemen.
 

Bosmaaier en kettingzaag

De klant dient zorg te dragen voor een buitenterrein om praktijkoefeningen uit te kunnen voeren. Tevens dient de klant zorg te dragen voor goedgekeurde kettingzagen/bosmaaier (incl. keuringsrapport) en een zaagbok. Indien de klant de materialen niet ter beschikking heeft, kunnen deze bij Acaleph worden gehuurd. Dit dient de klant voorafgaand kenbaar te maken.

De cursist dient naast de algemene PBM’s zaaglaarzen, zaagbroek, beschermkap/gelaatscherm en een veiligheidsbril mee te nemen.
 

Brandwacht incl. kleine blusmiddelen

De klant dient zorg te dragen voor 2 afgezette parkeerplekken i.v.m. praktijkoefeningen in de MTU (Mobiele Trainings Unit).
 

Flensverbindingen

De klant dient zorg te dragen voor parkeermogelijkheden van 10 m x 5 m i.v.m. onze mobiele flensboomaanhanger. 

De cursist dient naast de algemene PBM’s volledig bedekkende werkkleding te dragen en een veiligheidsbril mee te nemen.
 

Hoogwerker

De cursist dient naast de algemene PBM’s een gekeurde harnasgordel incl. veiligheidslijn mee te nemen.


Hoogwerker IPAF

De cursist ontvangt na succesvol afronden van de cursus een (digitale) PAL Card. Deze PAL Card dient voorzien te worden van o.a. een pasfoto. De cursist is verplicht akkoord te gaan dat er zowel een pasfoto als groepsfoto tijdens de cursus wordt gemaakt.
 

Onafhankelijke adembescherming

De cursist dient naast de algemene PBM’s een vol gelaatsmasker mee te nemen. Daarnaast mag de cursist niet braad dragend zijn (gladgeschoren) en geen belemmerende sieraden dragen. Tevens dient de cursist medisch gekeurd te zijn.
 

Riolen en besloten ruimten

Indien op locatie een driepoot aanwezig is, wordt deze behandeld tijdens de cursus. 
 

Transportmiddelen

De cursist hoeft niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs echter mag de cursist niet deelnemen aan de cursus wanneer het rijbewijs is ingevorderd i.v.m. medische redenen. De cursist mag niet onder invloed zijn van alcohol en/of drugs en mag niet onder invloed zijn van medicatie welke de rijvaardigheid beïnvloeden. De cursist mag deelnemen vanaf 16 jaar echter mag de cursist de werkzaamheden op de desbetreffende transportmiddelen enkel uitvoeren onder volledige begeleiding en toezicht. De cursist mag vanaf 18 jaar de werkzaamheden volledig zelfstandig uitvoeren.