Skip to main content
×
Afbeelding

BHV

BHV

Op deze pagina willen wij je informeren inzake de vereisten van de cursus waarvoor je bent ingepland óf welke op jouw locatie gaat plaatsvinden.

Lees zowel de algemene informatie als cursus specifieke informatie nauwkeurig door om goed voorbereid te zijn op de cursus!


Algemene informatie
 

De cursist dient te allen tijde:

 • een geldig legitimatiebewijs mee te nemen;
 • deugdelijke (geen loshangende) kleding en geen slippers/open schoenen te dragen;
 • 10 minuten vóór aanvang van de cursus/het examen aanwezig te zijn;
 • het lesboek/de e-learning (enkel indien van toepassing) voorafgaand aan de cursus afgerond te hebben.

Indien de cursus op locatie van de opdrachtgever gaat plaatsvinden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor:

 • Ruim theorielokaal waarin onderstaande aanwezig is:
  • Tafels;
  • Stoelen;
  • Voldoende praktijkruimte om o.a. reanimatieoefeningen uit te voeren.
 • De klant dient zorg te dragen voor 2 afgezette parkeerplekken i.v.m. praktijkoefeningen 
 • in de MTU (Mobiele Trainings Unit).
 • Er dient verwarming aanwezig te zijn;
 • Er dienen ventilatiemogelijkheden aanwezig te zijn;
 • Er dient WIFI aanwezig te zijn;
 • Er dient een beamer, TV of andersoortig presentatiescherm aanwezig te zijn;
 • De docent dient 30 minuten voor aanvang van de cursus toegang te krijgen tot het lokaal.

Zie hieronder de ‘’Cursus specifieke informatie’’ om te controleren of er, naast bovengenoemde algemene informatie, nog meer bijzonderheden van toepassing zijn. Enkel de cursussen waarbij dit van toepassing is, zijn hieronder benoemd.


 

Lotusslachtoffer:

Een lotusslachtoffer kan optioneel gebruikt worden in de herhalingscyclus van de BHV voor realistische praktijkoefeningen voor het herkennen en behandelen van bepaalde voorvallen.

 • Een lotusslachtoffer is optioneel en niet gegarandeerd.


Algemene voorwaarden:
 

Annuleringsvoorwaarden: 

 • Annuleringen en/of verplaatsingen dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te geschieden.
 • Bij annuleringen en/of verplaatsen binnen twee weken zal er 50% van het totale cursusbedrag bij u in rekening worden gebracht.
 • Bij annuleringen en/of verplaatsen binnen 1 week voor aanvang van de cursus zal het totale cursusbedrag bij u in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen.

Cursusreglement


Cursus specifieke informatie:
 

Bediener Brandmeldinstallatie (BMI)

De klant dient zorg te dragen voor een bediener brandmeldinstallatie welke de volledige cursus aanwezig is.
 

Beheerder brandmeldinstallaties BBMI-OAI

De cursist dient voorafgaand aan de cursus het lesboek bestudeerd te hebben. Daarnaast dient de cursist de huiswerkopdracht te hebben afgerond.
 

BHV basis

Indien de cursist in het bezit is van een geldig EHBO Oranje of Rode Kruis diploma, dient de klant/cursist dit op voorhand kenbaar te maken d.m.v. een kopie van het diploma bij Acaleph daar de cursist vrijstelling heeft voor het EHBO-gedeelte.
 

BHV basis blended

Indien de cursist de e-learning niet voorafgaand aan de praktijkdag heeft afgerond, wordt de toegang tot de praktijkdag geweigerd.
 

BHV herhaling

Indien de cursist in het bezit is van een geldig EHBO Oranje of Rode Kruis diploma, dient de klant/cursist dit op voorhand kenbaar te maken d.m.v. een kopie van het diploma bij Acaleph daar de cursist vrijstelling heeft voor het EHBO-gedeelte.
 

BHV herhaling blended

Indien de cursist de e-learning niet voorafgaand aan de praktijkdag heeft afgerond, wordt de toegang tot de praktijkdag geweigerd.
 

Coördinator/Hoofd BHV

De klant dient minimaal 14 dagen voorafgaand aan de cursus het bedrijfsnoodplan, RI&E en eventuele andere documenten bij Acaleph aan te leveren i.v.m. de voorbereiding op de cursus door de docent.
 

Ontruimingsoefening

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de BBMI installatie in revisie staat zodat er geen melding aan de PAC en/of RAC wordt gedaan.
 

Ploegleider BHV

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig BHV-diploma.
 

Preventiemedewerker

De cursist dient de bedrijfsspecifieke RI&E mee te nemen.