Skip to main content
×
Afbeelding

Zijlader herhaling

Volgens de Arbowet moet de bestuurder 'voldoende opgeleid zijn' zijn om met een zijlader te mogen werken. De werkgever bepaalt wat dat precies inhoudt, aldus de toelichting op de wet. Elke zijlader chauffeur moet inzicht hebben in de gevaren, hij moet zich bewust zijn van de risico's en hij moet kunnen handelen volgens de vigerende veiligheidsregels.

Tegen het einde van de geldigheidsduur van de 5 jaar is het voor de cursist mogelijk een herhaalcursus te volgen. Hierdoor wordt het certificaat met nog eens 5 jaar verlengt.

Deze herhaling betreft een lesdag van 4 uur wederom opgedeeld in een stuk theorie en praktijk.


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De cursus kan worden verzorgd op locatie van de klant door heel Nederland en België.

Lesaanpak

De cursus zijlader bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. De cursist wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

Na het volgen van de deze training beschikken de deelnemers over voldoende theoretische en praktische kennis om goed en veilig met een zijlader te werken.

Onderwerpen van de cursus

Theorie:

 • Wetgeving.
 • Algemenebegrippenenoverzicht.
 • Symbolenenaanwijzingen.
 • Typeplaatje.
 • Hetbelastenvaneenzijlader.
 • Veiligheid.
 • Transportentransportroutes.
 • Regels voor de bestuurder.
 • Opnemenvaneenlast.
 • Bedieningsaanwijzingenenorganen.
 • Stuurprogramma`s
 • Vorktanden,grijpersentoebehoren.
 • Rijden.

Praktijk:

 • Controle en onderhoudshandelingen.
 • Rijvaardigheid en transport.
 • Laden en lossen van voertuigen en in- / uit rijden van stellingen en smalle gangen.
 • Voorkomen van ongelukken en schade.
 • Herkennen van gevaarlijke situaties.
 • Geldig cursuspasje van 5 jaar
 • 1 lesdag van 4 uur
 • Groepsgrootte in overleg