Skip to main content
×
Afbeelding

Train de trainer

Train de trainer bij Acaleph

Train de trainer is de opleiding voor de mensen die binnen hun eigen organisatie werknemers willen gaan opleiden. Met verschillende uitgangsposities zorgt Acaleph ervoor dat de deelnemer zijn kennis en expertise oude juiste wijze kan actualiseren en overbrengen. Hierbij wordt gekeken naar kenmerken afhankelijk van uw bedrijf zoals specifieke regelgeving en relevante omgevingsinvloeden.


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De cursus 'Train de Trainer' kan worden gegeven op uw locatie door heel Nederland of België.

Lesaanpak

De cursus 'Train de Trainer' bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

Na deze cursus weet u hoe u op de juiste wijze, intern werknemers competenties kan aanleren.

Concrete doelen van de cursus train de trainer:

  • Na het volgen van de cursus is de deelnemer bevoegd conform bedrijfsspecifieke geldende regels een interne instructie te verzorgen.
  • De deelnemer heeft zijn kennis omtrent het onderwerp geoptimaliseerd en geactualiseerd.
  • De deelnemer kan op de juiste wijze een assessment toepassen.
  • De deelnemer kent de noodzaak van het "train de trainer" principe.
  • De deelnemer inzicht verschaffen in de gevaren en valkuilen, met als doel, dat de deelnemer deze gevaren en valkuilen herkennen tijdens het uitvoeren van de assessments.
  • Verdieping van de theorie, om meer kennis en kunde te verkrijgen, om een goede training te kunnen geven.
Secificaties
  • Geldigheidsduur in overleg
  • Digitaal certificaat
  • Maximaal 10 deelnemers

Maatwerk

De cursus Train de trainer is een cursus dat specifiek wordt samengesteld naar de wensen en behoeften van de klant. Dit zorgt ervoor dat het naadloos aansluit en de deelnemer binnen de richtlijnen wordt opgeleid. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie over de invulling van deze cursus.