Skip to main content
×
Afbeelding

Overslagkraan basis

Op een bedrijf dat werkzaamheden verricht met een verslagkraan, worden aan de bedienaar van de overslagkranen hoge eisen gesteld in het kader van veilig en verantwoord werken. Het is belangrijk dat medewerkers voldoen aan de meest recente Arbo-veiligheidseisen en in het bezit zijn van een certificaat. De cursisten ervaren en leren in deze cursus hoe ze op een veilige en efficiënte manier werken met de kraan. Afhankelijk van de kraan waarmee er wordt gewerkt en van de producten die worden overgeslagen, zal de training op maat worden samengesteld.


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De cursus veilig werken met een verreiker kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph in Geleen, Rotterdam of op een andere door uzelf te kiezen locatie in heel Nederland of België.

Lesaanpak

De cursus veilig werken met een overslagkraan bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

Na deze cursus weet u hoe u de werkzaamheden met een overslagkraan veilig kunt uitvoeren en risico’s tijdens het werken met een overslagkraan tot een minimum kunt beperken.

Onderwerpen tijdens de cursus veilig werken met een overslagkraan:

 • Arbowet en veiligheidsrichtlijnen
 • typen op- en overslagkranen
 • bediening van de overslagkraan
 • stabiliteit opstelling
 • hijsen met de op- en overslagkraan
 • onderhoud storingen en controle door gebruik
 • lasten aanslaan
 • hijsgereedschappen
 • voorkomen schade
 • storing risico's bij werken met een overslagkraan
Specificaties van overslagkraan basis
 • 4 tot 8 cursisten
 • 1 lesdag van 8 uur
 • Competentietoetsing
 • Digitaal certificaat
 • Geldigheidsduur is 5 jaar