Skip to main content
×
Afbeelding

Onafhankelijke adembescherming basis

Wanneer u werkzaamheden gaat verrichten op (petro)chemische bedrijfsterreinen en u dient daarbij gebruik de maken van onafhankelijke adembescherming dan dient u in het bezit te zijn van een SOG- certificaat. Als basiscursist dient u voorafgaand aan de SOG-cursus deze cursus te volgen. Dit is een voorbereiding op de cursus onafhankelijke adembescherming conform SOG waarin het praktijk- en theorie-examen wordt afgelegd.

Onze ervaren en eveneens vakbekwame instructeurs zullen erop toezien dat u uw onafhankelijke adembescherming conform SOG-examen goed voorbereid kunt afleggen.


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De cursus Onafhankelijke adembescherming basis kan worden gegeven op de cursuslocatie van Acaleph in Geleen, of op een andere door uzelf te kiezen locatie in heel Nederland of België.

Lesaanpak

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

U wordt door deze cursus bekend en vertrouwd gemaakt met het werken met onafhankelijke adembescherming en weet u daardoor hoe u de diverse ademtoestellen veilig kunt gebruiken.
Voor de basiscursisten is dit een verplichtte voorbereiding op de SOG-cursus.

Onderwerpen tijdens de cursus onafhankelijke adembescherming basis:

 • Fysiologie van de ademhaling en medische aspecten
 • Ademhalingstoestel: bescherming, bouw, werking, onderhoud en controle
 • Interventie en evacuatietechnieken
 • Omhangen
 • Terugtocht controle
 • Bewegingstechnieken met de toestellen
 • Het doorlopen van het persluchtcircuit
 • Toestelverzorging
Specificaties
 • min. 8 en max. 12 cursisten
 • 1 lesdag van 4 uur
 • Digitaal certificaat
 • Geldigheidsduur van 3 jaar
 • Verplicht onderdeel voor basiscursisten onafhankelijke adembescherming SOG

Deze cursus kan alleen gevolgd worden als de cursist 18 jaar of ouder is. De cursist moet in bezit zijn van een medische geschiktheidsverklaring. 

Cursisten mogen geen baarddracht hebben of belemmerende sieraden dragen.