Skip to main content
×
Afbeelding

B-VCA maatwerk

De VGM-Checklist Aannemers en ook opdrachtgevers eisen dat medewerkers voldoende parate kennis hebben van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Om deze kennis op te doen kunt u als operationele medewerker de cursus Basisveiligheid VCA (B-VCA) volgen bij Acaleph. Schrijf u dan nu in voor de VCA cursus. Acaleph verzorgd voor u het gehele traject, van de cursus tot examen en het certificaat.

Wij hebben een speciale maatwerktraining ontwikkeld voor moeilijk lerende cursisten. Deze training wordt verzorgd in 6 dagen van elk 6 uur. De inhoud van de training wordt op een uitgebreide manier en met veel praktijkvoorbeelden uitgelegd aan de cursisten. De training wordt afgesloten met een voorleesexamen.


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De VCA basis cursus kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph in Geleen, Venlo, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer, Zwolle en Genk (BE) of op een andere door uzelf te kiezen locatie in heel Nederland of België

Lesaanpak

Het is een theoretische cursus welke ondersteund wordt door proefexamens waarbij de knelpunten van de cursisten worden gebruikt als leermoment. Zodoende doet de cursist actief mee tijdens de VCA cursus en is deze goed voorbereid op het VCA Examen.

Doel

De cursist kennis bijbrengen hoe ze werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren en risico's tijdens het werk tot een minimum kunnen beperken.

Onderwerpen tijdens de B-VCA cursus:

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico's en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures en instructies
 • Voorbereiden op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)


Specificaties van VCA maatwerktraining
 • minimaal 8 en maximaal 20 cursisten
 • Landelijk erkend schriftelijk examen
 • Mogelijkheid voor voorlees examen
 • 10 jaar geldig digitaal certificaat
 • Prijs is inclusief Nederlandstalige cursusboek en schriftelijk Nederlands examen

Het is mogelijk om de cursus Basisveiligheid VCA (B-VCA) te volgen in de avonduren. Tevens bieden wij ook de mogelijkheid om Engels en Duits VCA cursus te verzorgen. Overigens is het mogelijk om het examen te verzorgen in alle SSVV gangbare talen.