Skip to main content
×
Afbeelding

ABVL SOG

Het aanslaan en begeleiden van lasten dient op een verantwoorde en veilige manier te gebeuren. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn op een (petro) chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria en zelfstandig lasten aanslaan en verplaatsen. De lasten zijn beperkt tot leidingdelen, appendages, relatief klein equipement, zoals elektromotoren en onderdelen van constructies van bepekte omvang die verplaatst kunnen worden met hijsgereedschap. Daarnaast geldt voor aanslaan en begeleiden van lasten: Medewerkers die lasten begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een kraanmachinist wordt bediend.


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De cursus Aanslaan en begeleiden van lasten conform SOG kan uitsluitend op onze cursuslocatie in Geleen plaatsvinden.

Lesaanpak

De cursus aanslaan en begeleiden van lasten bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

Op juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten aanslaan, verplaatsen en begeleiden en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen in samenspraak met de machinist.

Onderwerpen tijdens de combi cursus ABVL conform SOG:

 • Algemeen (basisbegrippen)
 • Wetgeving (Arbowet en ISO 12480)
 • Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels)
 • Vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten, hijsbandgegevens en staalstroppen, loopkat en hijsbalk, constructiedeel verplaatsen, steigermateriaal verplaatsen, bijzondere hijspunten, hijspunten van lasten, hijsplan en positie en begeleiding)
 • Praktijkvoorbereiding (veiligheidsregels, selecteren materialen en middelen, transportweg)
 • Uitvoering (communicatie, aanslaan, plaatsen en verplaatsen van lasten met hijsgereedschap in een constructie, veiligheid en vakkundigheid)
Specificaties van ABVL SOG
 • 4 tot 6 cursisten
 • 4 lesdagen van 8 uur
 • Landelijk erkend examen conform de SSVV Opleidingengid
 • 5 jaar geldig digitaal SOG Certificaat
 • Prijs is inclusief cursusboek

Deze cursus kan alleen gevolgd worden in het bezit van een geldig VCA-diploma.