Skip to main content
×
Afbeelding

Kinder EHBO basis

Wilt u uw kennis met betrekking tot de Kinder EHBO uitbreiden en op peil houden? Schrijf u nu in voor de Kinder EHBO cursus. Acaleph verzorgt voor u het gehele traject, van de cursus tot examen en het certificaat. Na afloop van de Kinder EHBO cursus legt u een competentietoetsing af. Onze ervaren en eveneens vakbekwame instructeurs zullen erop toezien dat u uw Kinder EHBO competentietoetsing goed voorbereid kunt afleggen.

Locatie

De Kinder EHBO cursus kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph in Geleen, Venlo, Tilburg, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer, Zwolle en Genk (BE) of op een andere door uzelf te kiezen locatie in heel Nederland of België.

Lesaanpak

De Kinder EHBO cursus is verdeeld in een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. De cursist wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

De cursist bekend en vertrouwd maken met de EHBO technieken specifiek gericht op kinderen. Men is in staat om inzicht te hebben en handelend te kunnen optreden in de voorkomende situaties.

Onderwerpen tijdens de Kinder EHBO cursus: Het kind en zijn omgeving Eerste hulp verlenen: vijf belangrijke punten Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten Kindermishandeling en eerste hulp Stoornissen in het bewustzijn Stoornissen in de ademhaling Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling Ernstige bloedingen Uitwendige wonden Brandwonden Ontwrichting en botbreuken Kneuzingen en verstuikingen Oogletsel Vergiftiging Elektriciteitsongevallen Koude- en warmteletsels Kleine ongevallen Plotseling optredende ziekteverschijnselen Verband- en hulpmiddelen

Specificaties van Kinder EHBO basis
  • 8 en maximaal 12 cursisten
  • 1 lesdag van 8 uur
  • Competentietoetsing
  • Digitaal certificaat
  • Geldigheidsduur is 1 jaar