Skip to main content
×
Afbeelding

BHV basis

Wanneer er brand uit breekt, iemand zich bezeert of wanneer er ontruiming nodig is in uw bedrijf bent u de aangewezen persoon om actie te ondernemen. Vanuit de Arbo-wet is de werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Dit kan door middel van een BHV cursus. Acaleph is een erkend NIBHV keurmerkinstituut. Schrijf u nu in voor de BHV cursus. Acaleph verzorgt voor u het gehele traject, van de cursus tot examen en het certificaat. Na afloop van de BHV cursus legt u examen af. Onze ervaren en eveneens vakbekwame docenten zullen erop toezien dat u uw BHV examen goed voorbereid kunt afleggen.
 

Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De BHV cursus kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph in Geleen, Venlo, Tilburg, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer, Zwolle en Genk (BE) of op een andere door uzelf te kiezen locatie in heel Nederland of België.

Lesaanpak

De BHV cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. De cursist wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Doel

U wordt opgeleid zodat u kunt handelen in geval van een calamiteit in uw bedrijf.

Onderwerpen tijdens de BHV cursus:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels, kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
 • Het gebruik van de AED
 • Hartinfarct, beroerte, epilepsie en shock
 • Het ontstaan en ontwikkeling van brand
 • Blusmiddelen
 • Gevaren bij brand
 • Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten
 • Rol bij ontruiming
 • Praktische en realistische casussen zullen bijdragen aan de theorie
 • 8 tot 15 cursisten
 • 2 lesdagen van 8 uur
 • NIBHV examen
 • Geldigheidsduur van 1 jaar
 • Digitaal certificaat

Cursus indeling:

Levensreddende Eerste Hulp (LEH) dag:

 • Niet spoedeisende hulp
 • Spoedeisende hulp

Brand, Ontruiming en Communicatie (BOC) dag:

 • Brandbestrijding
 • Ontruiming en Communicatie

BHV VR

BHV VR is een nieuwe, innovatieve manier om uw BHV-ers nog beter voor te bereiden om noodsituaties. Dankzij draadloze VR-headset belandt u midden in een virtuele noodsituaties en oefent u zo realistisch mogelijk hoe u dient te handelen bij brand of een ontruiming. BHV VR vervangt de reguliere BHV-cursussen niet, maar dient als aanvulling om u nog beter voor te bereiden. Lees meer over BHV VR