Skip to main content
×
Afbeelding

Vooruitstrevend in veiligheid

Train de trainer

Train de trainer is de opleiding voor de mensen die binnen hun eigen organisatie werknemers willen opleiden. Met verschillende uitgangsposities zorgt Acaleph ervoor dat de deelnemer zijn kennis en expertise op de juiste wijze kan actualiseren en overbrengen. Hierbij wordt gekeken naar bedrijfafhankelijke kenmerken zoals specifieke regelgeving en actuele omgevingsinvloeden.

Voor meer informatie over de beschikbare trainingen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers

Doelen van deze les

  • Na het volgen van de cursus is de deelnemer bevoegd conform bedrijfsspecifieke geldende regels een interne instructie te verzorgen.
  • De deelnemer heeft zijn kennis omtrent het onderwerp geoptimaliseerd en geactualiseerd.
  • De deelnemer kan op een juiste wijze een assessment toe passen.
  • De deelnemer kent de noodzaak van het “train de trainer” principe.
  • De deelnemer inzicht verschaffen in de gevaren en valkuilen, met als doel, dat de deelnemer deze gevaren en valkuilen herkennen tijdens het uitvoeren van assessments.
  • Verdieping van de theorie, om meer kennis en kunde te verkrijgen, om een goede training te kunnen geven.