Skip to main content
×
Afbeelding

BHV Ploegleider herhaling

Iedere werkgever moet er voor zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverleners is geregeld. Bij een inzet met meerdere BHV'ers kan coördinatie nodig zijn. De werkgever kan coördinatie opdragen aan een ploegleider. Schrijf u nu in voor de Ploegleider cursus conform NIBHV.  Acaleph verzorgt voor u het gehele traject, van de cursus tot examen en het certificaat. Na afloop van de Ploegleider cursus conform NIBHV legt u een examen af. Onze ervaren en eveneens vakbekwame instructeurs zullen erop toezien dat u uw Ploegleider conform NIBHV examen goed voorbereid kunt afleggen.


Deze training wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij er uitdrukkelijk om een andere taal wordt verzocht.

Locatie

De Ploegleider cursus conform NIBHV cursus kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph in Geleen, Venlo, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer, Zwolle en Genk (BE) of op een andere door uzelf te kiezen locatie in heel Nederland of België.

Lesaanpak

De cursus Ploegleider conform NIBHV bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.


Doel

Na de cursus Ploegleider conform NIBHV bent u in staat om tijdens calamiteiten binnen uw organisatie, volgens de gestelde procedures, op de juiste wijze leiding te geven aan de bedrijfshulpverleners binnen de organisatie. Mogelijkerwijs afgestemd op de eigen werksituatie en op de werkvloer conform de richtlijnen van het NIBHV.

Onderwerpen tijdens de cursus BHV Ploegleider conform NIBHV:

 • Voorbereiding op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg
 • Oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg
 • Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
 • Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen
 • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen
 • Ontruimingsoefening
 • Communicatieoefening
 • Verkenningsoefening
 • Minimaal 6 en maximaal 10 cursisten
 • 1 lesdag van 8 uur
 • Landelijk erkend examen
 • Geldigheidsduur van 1 jaar
 • prijs is inclusief examen en cursusboek

BHV VR

BHV VR is een nieuwe, innovatieve manier om uw BHV-ers nog beter voor te bereiden om noodsituaties. Dankzij draadloze VR-headset belandt u midden in een virtuele noodsituaties en oefent u zo realistisch mogelijk hoe u dient te handelen bij brand of een ontruiming. BHV VR vervangt de reguliere BHV-cursussen niet, maar dient als aanvulling om u nog beter voor te bereiden.