Skip to main content
×
Acaleph

BHV voor alleenwerkers

BHV voor alleenwerkers

Een alleen werker loopt dezelfde ongevalsrisico’s als een werknemer, die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van meerdere personen uitvoert. Er is echter een bijkomend extra risico. Ten gevolge van een ongeval kan de alleen werker in een situatie terechtkomen waarbij hulp nodig is, maar zelf niet in staat is om die te vragen.

Het extra risico is dus niet afhankelijk van de oorzaken, maar van de gevolgen van een ongeval.

Het is moeilijk en zelfs niet wenselijk voor een bedrijf om algemeen geldende regels m.b.t. alle alleen werk situaties op te stellen. De omstandigheden bij alleen werken verschillen namelijk sterk en de risico’s zullen daarom specifiek moeten worden bepaald middels een nader onderzoek / risicoanalyse alleen werken (risico-inventarisatie en –evaluatie).

Afhankelijk van een risicoanalyse zal beslist moeten worden of “alleen werken” kan worden toegestaan en onder welke condities.

Doelstelling:
 • De alleen werker
 • Is zicht bewust van de mogelijke risico`s.
 • Past voor aanvang van de werkzaamheden een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) toe.
 • Is bekend met calamiteitenkaart en draagt ten allen tijde de calamiteiten kaart bij zich.
 • Draagt (indien vereist) de alleen werk beveiliging.
 • Heeft kennis van de werklocatie en bijbehorende vluchtwegen.
 • Is bekend met de afgesproken communicatie methodiek.
 • Heeft kennis van een mogelijk hangtrauma bij werken op hoogte. (valbeveiliging)
 • Is zich bewust van de noodzakelijke registratieplicht.
 • Heeft kennis van de aanwezige brandblusmiddelen.
 • Kan BLS toepassen.
Lesaanpak van de cursus BHV maatwerk voor alleen werkers:

De cursus BHV maatwerk voor alleen werkers bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Onderwerpen tijdens de cursus BHV maatwerk voor alleen werkers:
 • Risico bewustzijn (LMRA)
 • Calamiteitenkaart
 • Alleen werk beveiliging
 • Werken op hoogte
 • Kleine blusmiddelen
 • BLS (Spoedeisende en niet spoedeisende eerste hulp)
Locatie van de cursus BHV maatwerk voor alleen werkers:

De cursus BHV maatwerk voor alleen werkers kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph in Geleen, Venlo, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer, Zwolle en Genk (BE) of op een andere door uzelf te kiezen locatie in heel Nederland of België.

Specificaties:
 • Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 15 cursisten
 • Individuele inschrijvingen zijn mogelijk op basis van beschikbaarheid
 • De cursus wordt gegeven in 1 lesdag van 4 uur
 • De cursist ontvangt na de cursus een digitaal certificaat
 • De geldigheidsduur is 1 jaar.
BHV VR

BHV VR is een nieuwe, innovatieve manier om uw BHV-ers nog beter voor te bereiden om noodsituaties. Dankzij draadloze VR-headset belandt u midden in een virtuele noodsituaties en oefent u zo realistisch mogelijk hoe u dient te handelen bij brand of een ontruiming. BHV VR vervangt de reguliere BHV-cursussen niet, maar dient als aanvulling om u nog beter voor te bereiden. Lees meer over BHV VR

Voor meer informatie en uitleg over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team. Acaleph Vooruitstrevend in veiligheid.