Bedrijfsfeest organiseren? 10 tips voor brandveiligheid

Brand is erg gevaarlijk en kan heel wat aanrichten. Heel belangrijk dus om te zorgen voor brandveilige bedrijfsruimten met onbrandbare of brandvertragende materialen die voldoen aan de normen. Controleer ook regelmatig of de blusmiddelen eenvoudig te vinden zijn, of de brandblussers werken, en of de vluchtwegen goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Ook heel belangrijk: zorg ervoor dat iedereen weet wat hij of zij bij een brand moet doen, uzelf meegerekend. Zodat jullie, mocht er onverhoopt brand uitbreken, de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook zo goed mogelijk kunnen beperken.

Gaat u een bedrijfsfeest of evenement organiseren, dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid tijdens het feest. Waarborg de veiligheid door de wettelijke voorschriften op te volgen. Controleer de betreffende feestruimte nog eens extra met betrekking tot de brandveiligheid, met de omstandigheden van het bedrijfsfeest in gedachten. De ruimte zal wellicht drukker bezet zijn dan tijdens werkuren; misschien zijn er meer mensen dan waar de ruimte op berekend is. Later op de dag nuttigt het personeel wellicht drank, wordt het laat en zijn uw medewerkers misschien niet meer zo scherp. Dat resulteert in meer risico’s voor brand, en dus gevaar voor levens.

1. Sta stil bij de risico’s

Ten eerste moet u weten wat de mogelijke gevaren zijn. De belangrijkste risico’s zijn hitte, rook, explosie, kortsluiting, verlies van oriëntatie, reacties van chemicaliën en vlambare kunststoffen.

Hitte
Wanneer de brand voor iedereen waarneembaar wordt, begint de groeifase van ongeveer 10 minuten. In deze tijd stijgt de temperatuur tot ongeveer 300º C. Hierna ontstaat vlamoverslag en gaat de brand over in de brandfase. De temperatuur loopt nu explosief op richting 1100º C! Natuurlijk bepaalt de hoogte en omvang van een besloten ruimte de snelheid van temperatuurstijging. 

Rook
Methaan en koolmonoxide zijn zeer brandbaar en giftig. Laat blussen bij een sterke rookontwikkeling aan de brandweer over.

Elektriciteit
Door hitte kunnen elektriciteitskabels smelten, waardoor kortsluiting ontstaat. Blus brand in een meterkast nooit met water en overleg met de brandweer wanneer u de elektriciteit wilt afsluiten.

Verlies van oriëntatie
Rook kan het zicht verminderen, maar kan ook het denkvermogen aantasten. Houd contact met de muren om u te blijven oriënteren.

Chemicaliën
Elke chemische stof reageert anders op vuur en hitte. Belangrijk dus om te weten welke stoffen gevaar kunnen vormen en hiermee extra voorzichtig om te gaan.

Kunststoffen
Kunststoffen smelten snel en vatten gemakkelijk vlam. Daarbij komen vaak brandbare gassen vrij.

2. Controleer vluchtwegen regelmatig

Zorg ervoor dat vluchtroutes te allen tijde toegankelijk zijn en blijven. Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen en gangpaden vrij van obstakels? (Vlucht)wegen moeten over een breedte van minimaal 1,1 meter vrij zijn. Natuurlijk is het ook belangrijk dat nooddeuren van binnenuit handmatig direct te openen zijn (schuifdeuren zijn niet toegestaan). De nooddeuren moeten daarnaast in de vluchtrichting meedraaien, en minimaal 0,6 meter breed en 2,2 meter hoog zijn. Ook moeten de nooduitgangen (van binnen en buiten) binnen een straal van 2 meter vrij zijn van obstakels als tafels en stoelen, en mogen gordijnen de doorgang niet belemmeren.

3. Zorg voor verlichting
Zorg ervoor dat er altijd voldoende verlichting is, ook tijdens brand. Het Bouwbesluit verplicht dat de nood- en transparantverlichting werkt, afhankelijk van de oppervlakte, wijze van gebruik en aantal aanwezigen in de ruimte. De vluchtwegen moeten altijd eenvoudig te vinden zijn, dus zorg ervoor dat hier verlichting aanwezig is en altijd brandt. Niet alleen de aanwezigheid en functionaliteit is belangrijk, maar natuurlijk ook de zichtbaarheid. Laat versieringen en gordijnen dan ook het licht niet verstoppen.

4. Houd brandblussers en verbandtrommels onder handbereik
Bij brand moet er snel gehandeld worden. Zijn alle brandblussers altijd bereikbaar, en zijn ze direct te gebruiken? Laat dit elk jaar door een erkend bedrijf controleren om er zeker van te zijn dat de brandslanghaspels en draagbare blusmiddelen goed functioneren. Ook moeten verbandtrommels de benodigde materialen bezitten, op de standaard plek liggen en direct gebruikt kunnen worden.

5. Train uw personeel
Breekt er brand uit, dan is het essentieel dat iedereen weet wat hij of zij moet doen. Is er een ontruimingsplan, en is iedereen hiervan op de hoogte? Weet iedereen waar de verzamelplaats is? Zijn de veiligheidsinstructies duidelijk en zichtbaar? Weet iedereen waar de brandblussers zijn, en hoe zij deze moeten gebruiken? Wie zijn de verantwoordelijken, en weten zij hoe te handelen? Zet voldoende BHV’ers in en train ze in wat ze moeten doen. Een regelmatige ontruimingsoefening (een keer per jaar) voor alle medewerkers is natuurlijk altijd een goed idee.

6. Wijs bedrijfshulpverleners aan

Bepaal zeker voor een bedrijfsfeest of evenement welke personen de verantwoordelijkheid dragen. Tijdens het feest moet dit team ervoor zorgen dat:

 • Er geen onveilig gebruik wordt gemaakt van vuur (sigaretten), gas of elektriciteit.
 • Vluchtwegen altijd goed bereikbaar en obstakelvrij zijn.
 • Vluchtwegen en aanduidingen zichtbaar zijn.
 • Rook- en brandwerende deuren telkens worden gesloten.
 • De versieringen nooit gevaar vormen.
 • Vloeren en traptreden stroef zijn om uitglijden te voorkomen.

7. Ga verstandig om met versieringsmateriaal

Natuurlijk wel zo feestelijk om de ruimte aan te kleden met versieringen. Geen probleem, maar zorg er wel voor dat de aankleding en versiering zo weinig mogelijk risico’s veroorzaken. Zorg ervoor dat versieringen op ten minstens 2,5 meter hoogte hangen, zodat niemand hier tegenaan kan lopen. Let er daarbij op dat de versieringen niet in aanraking komen met verlichting of apparaten die kunnen opwarmen. Hang versiersels op met ijzerdraad, zodat deze (bij brand) niet snel naar beneden komen. Kiest u voor ballonnen, ga dan voor luchtgevuld in plaats van gasgevuld. Let bij het kopen van versiermateriaal dat dit voldoet aan norm NEN 6064 of NEN-EN 13501-1. Dit vindt u op de verpakking. Bewaar de verpakkingen van uw materiaal, zodat u aan de verzekering kunt bewijzen dat u brandveilige versieringen heeft gebruikt.

Feestje tijdens de kerstperiode? Let dan heel erg op met kerstbomen. Vermijd natuurlijk dennengroen, aangezien dat zeer brandbaar is.

8. Stel versieringen op de proef

Lang niet alle versieringen zijn brandveilig. Het best is om, ook al is het materiaal NEN 6064 of NEN-EN 13501-1 gekeurd, de versieringen te testen. Gebruik hiervoor een stuk van de versiering (5 x 25 cm) en houdt het bij een vuurbron in een veilige testomgeving buiten. Brandt het monster, haal dan de vuurbron weg. Het versiermateriaal is geschikt als:

 • Er tijdens de verhitting geen druppels vrijkomen (brandend of druipend).
 • Er tijdens de verhitting geen roetvlokken zijn ontstaan.
 • Het materiaal na 15 seconden niet meer vlamt en maximaal 60 seconden nagloeit.

9. Vraag het de brandweer

Extra zekerheid is nooit weg, vooral als het om brandgevaar en veiligheid gaat. Vraag de brandweer om advies voor brandveiligheid in uw bedrijfsruimte of -pand. Lees meer op www.brandweer.nl.

10. Brand? Blijf kalm en werk deze lijst af.

Mocht er onverhoopt brand ontstaan, weet dan goed wat u moet doen. U of iemand die is aangesteld om actie te ondernemen bij brand, moet zorgen dat iedereen veilig de brand kan verlaten.

 • Blijf kalm.
 • Waarschuw alle aanwezigen, en vermeld dat ook zij kalm moeten blijven.
 • Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer.
 • Verlaat de ruimte via de kortste weg.
 • Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u.
 • Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is.
 • Bel 112 en vertel uw naam en het volledige adres.
 • Wacht op de komst van de brandweer en meld bijzonderheden.

Vergunning nodig?

Bij het organiseren van een bedrijfsfeest of evenement moet u misschien een vergunning aanvragen, of het melden bij uw gemeente. Vraag bij uw gemeente na wat voor uw feest van toepassing is.

Meer leren over veilig omgaan met brand?

Bij Acaleph geven we verschillende cursussen die relevant zijn voor veilig handelen bij brand. Bijvoorbeeld een van onze Bedrijfshulpverlening (BHV) cursussen, of Werken met kleine blusmiddelen

Terug naar overzicht...
Onze klanten
Deze bedrijven gingen u voor
 • Acaleph
  Acaleph
  Acaleph
  Acaleph
 • Acaleph
  Acaleph
Referenties
Dit zeggen onze klanten
 • Naast correcte zakelijke dienstverlening heeft Acaleph ook oog voor persoonlijke klantbenadering.
  Een partner met landelijke dekking welke tevens zorgt voor een stukje interne ontlasting ten aanzien van het BHV stuk.
  Fleur Rosier, Q-Park Nederland
 • Breed inzetbaar bedrijf, niets is onbespreekbaar! Fijn bedrijf om zaken mee te doen.
  Anita Martens, Brand Bierbrouwerij
 • Een zeer gepassioneerd bedrijf dat voor ieder veiligheidsitem binnen ons bedrijf een passend antwoord heeft. Wij worden daarin echt ontzorgd en dat is in deze tijd van regelgeving erg prettig.
  Claude L'Ortye, BMW de Maassche Echt
 • Positief, innoverend, zoekend naar nieuwe mogelijkheden waarbij men niet schroomt om kennis te delen.
  Jack Janse, EdeA
 • Acaleph is voor ons een flexibele, betrouwbare partner die veel in huis heeft. De medewerkers zijn vriendelijk, bereid tot helpen en snel in reageren.
  Gwen Dautzenberg, Rabobank Westelijke Mijnstreek
vestigingen
Wij geven trainingen door heel Nederland,
op elke gewenste locatie!
Acaleph Brightlands
Urmonderbaan 22
6167 RD Sittard-Geleen
Acaleph Nijmegen
Woeziksestraat 100
6604 CM Wijchen
Acaleph Rotterdam
Koninginwilhelminalaan 1
2969 AN Oud Alblas
Acaleph Venlo
Noorderpoort 57
5915 PJ Venlo
Acaleph Zwolle
Dokter van Deenweg 108
8025 BK Zwolle
Acaleph Tilburg
Kranenberg 23
5047 TR Tilburg
Acaleph Geleen
Hofkamp 4
6161 DC Geleen
Locaties Acaleph